Perkhidmatan Insurans Takaful (Takaful Ikhlas)

 

Perkhidmatan Insuran Takaful Ikhlas

IKHLAS MOTOR

  • Perlindungan ini akan memberi gantirugi sekiranya berlaku kehilangan atau kerosakan kepada kenderaan anda di samping liabiliti pihak ketiga.

IKHLAS FIRE

  • Menyediakan perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan harta yang berpunca daripada kebakaran dan kilat.

IKHLAS HOUSEOWNER

  • Pelan Takaful ini memberi perlindungan ke atas isi rumah kediaman anda seperti perabot, kemasan, barangan rumah, peralatan rumah dan lain-lain peralatan, set televisyen dan radio, dan lain-lain peralatan yang serupa, pakaian, barangan persendirian dan barang-barang kemas.

IKHLAS P.A.

  • Takaful IKHLAS menawarkan kedua-dua Pelan Perlindungan Kemalangan Individu dan Kemalangan Diri Berkumpulan.

IKHLAS BURGLARY

  • Memberi perlindungan ke atas kerugian dan kerosakan harta-benda yang dilindungi akibat pecah masuk ketika berada dalam premis perniagaan atau perdagangan. Perlu terdapat tanda-tanda nyata menunjukkan kemasukan secara kekerasan di luar premis.

IKHLAS EMPOYERS LIABILITY

  • Untuk melindungi/menggantirugi peserta (majikan) bila dikehendaki untuk membayar kepada kerosakan.
  • Untuk membayar kos – kos pembelaan perundangan yang dikenakan semasa tuntutan-tuntutan pembelaan.

IKHLAS MOTORIST P.A.

  • Anda boleh memandu dengan penuh ketenangan, mengetahui diri dan penumpang anda dilindungi jika kemalangan berlaku.

 

Untuk sebarang maklumat atau pertanyaan lanjut, sila berhubung dengan pihak Koperasi Shamelin Berhad di talian 03 - 9285 2155 atau emel 03-92852155