Pengiktirafan

 

Perniagaan Skim Kemudahan Kredit telah mendapat pengiktirafan A-ID daripada MARC pada tahun 2004 dalam usaha untuk menerbitkan Nota Murabahah RM100 juta sebagai dana perniagaan.

Pada tahun 2007 perniagaan Skim Kemudahan Kredit mendapat pengiktirafan AAA daripada MARC di bawah program ‘Asset Backed Securities’ (ABS) berjumlah RM250 juta yang diusahakan oleh Deutsche Bank (M) Berhad sebagai dana untuk mengembangkan lagi perniagaan.