Koperasi dan Subsidiari


Koperasi Shamelin Berhad
Lembaga 2017-2018
 • YBhg. Tuan Haji Md Akib bin Hashim (Pengerusi)
 • YBhg. Tuan Haji Kamarudin bin Md Noor, Setiausaha (Setiausaha)
 • YBhg. Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim, Bendahari (Bendahari)
 • YBhg. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan
 • YBhg. Datuk Haji Abu bin Pit
 • YBhg. Puan Hajah Zainab binti Haji Abu
 • YBhg. Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan
 • YBhg. Dato' Haji Hashim bin Ahmad
 • YBhg. Tuan Haji Ismail bin Muda
 • YBhg. Puan Jariah binti Hashim
 • YBhg. Encik Anuar Zaki bin Bakar
 • YBhg. Tuan Hasan bin Haji Mat

Ketua Pegawai Eksekutif
Hajah Norhaniza binti Abd Rani

Bilangan Anggota
21, 414 orang

Modal Syer Anggota
RM 27, 079, 539.00

Pejabat Berdaftar
38-6-4 Bangunan SHAMELIN
Jalan 4/91 Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur
Tel: 03-9285 2155
Faks : 03-9285 5606
info@shamelin.com

Tarikh Penubuhan
13 April 1971

Peguam
Tetuan & Haq
Tetuan Vasdev Bakshani & Associates

Juruaudit Luar
Bahagian Audit Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Bank
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
RHB Islamic Bank Berhad
Public Islamic Bank Berhad
CIMB Islamic Bank Berhad
Alliance Islamic Bank Malaysia Berhad
Al Rajhi Bank Berhad


Shamelin Bina Sdn. Bhd.
Lembaga Pengarah
 • Hajah Zainab binti Haji Abu (Pengerusi)
 • Dato' Haji Hashim bin Ahmad

Setiausaha Syarikat
Haji Othman bin Mohd Shah

Pengurus
-

Modal Dibenarkan/Berbayar
RM 1,000,000.00/RM 1,000,000.00

Pejabat Berdaftar
38-6-5 Bangunan SHAMELIN
Jalan 4/91 Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

Tarikh Penubuhan
13 Oktober 1995

Juruaudit Luar
Tetuan A. Razak & Co

Bank
RHB Islamic Bank Berhad
Malayan Banking Berhad


KSB Hartanah Sdn. Bhd.
Lembaga Pengarah
 • Haji Ismail bin Muda (Pengerusi)
 • Haji Kamarudin bin Md Noor

Setiausaha Syarikat
Haji Othman bin Mohd Shah

Pengurus
-

Modal Dibenarkan/Berbayar
RM 2,000,000.00/RM 20,002.00

Pejabat Berdaftar
38-6-5 Bangunan SHAMELIN
Jalan 4/91 Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

Tarikh Penubuhan
26 November 1973

Juruaudit Luar
Tetuan A. Razak & Co

Bank
RHB Islamic Bank Berhad

Peguam
Tetuan Vasdev Bakshani & Associates


KSB Selenggara Sdn. Bhd.
Lembaga Pengarah
 • Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan (Pengerusi)
 • Haji Ismail bin Muda

Setiausaha Syarikat
Haji Othman bin Mohd Shah

Pengurus
-

Modal Dibenarkan/Berbayar
RM 100,000.00/RM 10,000.00

Pejabat Berdaftar
38-6-5 Bangunan SHAMELIN
Jalan 4/91 Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

Tarikh Penubuhan
26 September 1995

Juruaudit Luar
Tetuan A. Razak & Co

Bank
RHB Islamic Bank Berhad

Peguam
Tetuan Vasdev Bakshani & Associates


Shamelin Building Materials Sdn. Bhd.
Lembaga Pengarah
 • Datuk Haji Abu bin Pit (Pengerusi)
 • Haji Kamarudin bin Md Noor

Setiausaha Syarikat
Haji Othman bin Mohd Shah

Pengurus
-

Modal Dibenarkan/Berbayar
RM1,000,000.00/RM150,000.00

Pejabat Berdaftar
38-6-5 Bangunan SHAMELIN
Jalan 4/91 Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

Tarikh Penubuhan
21 Januari 1997

Juruaudit Luar
Tetuan A. Razak & Co

Bank
RHB Islamic Bank Berhad

Peguam
Tetuan Vasdev Bakshani & Associates


Syarikat Samudera Emas Sdn. Bhd.
Lembaga Pengarah
 • Haji Kamarudin bin Md Noor (Pengerusi)
 • Hajah Zainab binti Haji Abu

Setiausaha Syarikat
Haji Othman bin Mohd Shah

Pengurus
-

Modal Dibenarkan/Berbayar
RM200,000.00/RM3,935.00

Pejabat Berdaftar
38-6-5 Bangunan SHAMELIN
Jalan 4/91 Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

Tarikh Penubuhan
03 Ogos 1974

Juruaudit Luar
Tetuan A. Razak & Co


Kimali Construction Sdn. Bhd.
Lembaga Pengarah
 • Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim (Pengerusi)
 • Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan

Setiausaha Syarikat
Haji Othman bin Mohd Shah

Pengurus
-

Modal Dibenarkan/Berbayar
RM500,000.00/RM327,000.00

Pejabat Berdaftar
38-6-5 Bangunan SHAMELIN
Jalan 4/91 Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

Tarikh Penubuhan
01 Jun 1982

Juruaudit Luar
Tetuan A. Razak & Co


Gemar Kurnia Sdn Bhd
Lembaga Pengarah
 • Haji Md Akib bin Hashim (Pengerusi)
 • Haji Kamarudin bin Md Noor

Setiausaha Syarikat
Haji Othman bin Mohd Shah

Pengurus
-

Modal Dibenarkan/Berbayar
RM 100,000.00/RM 2.00

Pejabat Berdaftar
38-6-5 Bangunan SHAMELIN
Jalan 4/91 Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

Tarikh Penubuhan
12 Januari 2011

Juruaudit Luar
Tetuan A. Razak & Co