Jawatankuasa

 

Jawatankuasa Eksekutif

No. Nama Anggota
1. YBhg. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan (Pengerusi)
2. YBhg. Tuan Haji Kamarudin bin Md. Noor
3. YBhg. Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim
4. YBhg. Datuk Haji Abu bin Pit
5. YBhg. Tuan Haji Md Akib bin Hashim
6. YBhg. Puan Hajah Zainab binti Haji Abu

 

Jawatankuasa Hartanah & Aset

No. Nama Anggota
1. YBhg. Datuk Haji Abu bin Pit (Pengerusi)
2. YBhg. Tuan Haji Md Akib bin Hashim
3. YBhg. Tuan Haji Ismail bin Muda
4. YBhg. Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan
5. YBhg. Puan Jariah binti Hashim
6. YBhg. Encik Anuar Zaki bin Bakar

 

Jawatankuasa Pentadbiran & Keanggotaan

No. Nama Anggota
1. YBhg. Tuan Haji Md Akib bin Hashim (Pengerusi)
2. YBhg. Puan Hajah Zainab binti Haji Abu
3. YBhg. Dato' Haji Hashim bin Ahmad
4. YBhg. Puan Jariah binti Hashim
5. YBhg. Encik Anuar Zaki bin Bakar
6. YBhg. Tuan Haji Hasan bin Haji Mat

 

Jawatankuasa Kewangan & Perniagaan

No. Nama Anggota
1. YBhg. Puan Hajah Zainab binti Haji Abu (Pengerusi)
2. YBhg. Datuk Haji Abu bin Pit
3. YBhg. Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan
4. YBhg. Tuan Haji Ismail bin Muda
5. YBhg. Dato' Haji Hashim bin Ahmad
6. YBhg. Tuan Haji Hasan bin Haji Mat