Anggota Lembaga 2015/2016

 

Berdiri dari kiri: Dato' Haji Hashim bin Ahmad, Haji Md Akib bin Hashim, Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim, Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman, Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan, Datuk Haji Abu bin Pit (Bendahari), Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan (Pengerusi), Haji Kamarudin bin Md Noor (Setiausaha), Haji Tuan Hamat @ Tuan Mat bin Haji Tuan Sulong, Haji Ismail bin Muda, Hajah Zainab binti Haji Abu, Puan Jariah binti Hashim dan Hajah Norhaniza binti Abd Rani (Ketua Pegawai Eksekutif)